Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

BIS-0153-141/20

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 czerwca 2020 roku o udostępnienie informacji publicznej przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 214 czerwca 2020 r.

Joanna Adamowicz
z-ca kierownika
Biura Obsługi Interesantów
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3

Załączniki

Pobierz list