A-400-28/2020
Dzień dobry
W odpowiedzi na pismo przekazane drogą elektroniczną w dniu 10 czerwca 2020 roku dotyczące udzielenia informacji publicznej informuję, że na podstawie systemu informatycznego ustalono, że w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. nie toczyły się sprawy o czyn z art. 23 Ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.
Maria Krakowiak
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Tomaszowie Maz.
Tel 44 725 75 11

Pobierz list