Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2020 r. Adm - 051 - 255/20.

st. insp. Anna Badura
Sekretariat Wiceprezesa
Sądu Okręgowego w Katowicach
Tel. 32 60 70 203

Załączniki

Pobierz list