Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Wiceprezesa Sądu Rejonowego w
Toruniu z dnia 24 czerwca 2020r. A - 066 - 59/20 wraz z klauzulą
informacyjną.

Z poważaniem

Ewa Nitzler

starszy sekretarz sądowy

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Toruniu

rr.tel. 56-61-05-712

e-mail:e.nitzler@torun.sr.gov.pl

e-mail:administracja@torun.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Fosa Staromiejska
12/14, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Toruniu pod adresem:
<http://www.torun.sr.gov.pl/> http://www.torun.sr.gov.pl w zakładce: RODO.

Niniejsza wiadomość oraz załączone dokumenty są przeznaczone wyłącznie dla
adresatów i mogą zawierać informacje poufne należące do Sądu Rejonowego w
Toruniu. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości, bądź
otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym fakcie nadawcy
oraz trwałe usunięcie niniejszej wiadomości wraz z załącznikami.

Załączniki

Pobierz list