Dzień Dobry!

Uprzejmie przedstawiam pismo Pani Prezes tut. sądu z dnia 25 czerwca 2020r. znak A-061-41/20.

Proszę o nadesłanie potwierdzenia odbioru niniejszego pisma na adres oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl>.

Pozdrawiam: Marzena Socha

specjalista

w Oddziale Administracyjnym

Sądu Rejonowego w Legnicy

telefon 76-75-44-701, e-mail: oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Legnicy, Prezes lub Dyrektor. Więcej informacji na http://www.legnica.sr.gov.pl<http://www.legnica.sr.gov.pl/> i na tablicy ogłoszeń. Dziękujemy

Załączniki

Pobierz list