W odpowiedzi na pismo z dnia 10 czerwca 2020 r. dot. wyroków z art. 23 Ustawy z 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej uprzejmie informuje, że w V Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi nie zarejestrowano spraw z w/w artykułu.

?

Sędzia Paweł Sydor

Przewodniczący V Wydziału Karnego Odwoławczego

Sądu Okręgowego w Łodzi

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Łodzi - prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj<http://www.lodz.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,188,>.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Pobierz list