Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku z 24
czerwca 2020 r. na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Arkadiusz Rożej

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego we Włocławku

Tel. 54 422 26 19

http://www.wloclawek.sr.gov.pl <http://www.wloclawek.sr.gov.pl/>

"Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę o
niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości. Kopiowanie i/lub
przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mailu przez osoby do tego
nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Rejonowy we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul. Kilińskiego
20,reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego we Włocławku
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego we Włocławku pod
adresem: <http://www.wloclawek.sr.gov.pl/> http://www.wloclawek.sr.gov.pl w
zakładce Ochrona danych osobowych''.

Załączniki

  • A.0005.309.20.pdf
  • IX_K_1238.05.pdf