OA - 157-061-23/2020

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
15 czerwca 2020 r. uprzejmie informuję,

iż w Sądzie Rejonowym w Żaganiu nie toczyły się postępowania z art. 23
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
2019 poz. 1429 ze zm.).

Z poważaniem

Agnieszka Radkiewicz

Kierownik Oddziału Administracyjnego

................

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Ul. Szprotawska 3

68-100 Żagań

...............

tel/fax. 68 367 11 01 / 02

Uwaga:

Niniejsza wiadomość, a w szczególności jej treść oraz załączniki, może być
poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informuję, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie proszę o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Pobierz list