W odpowiedzi na pismo z dnia 15 czerwca w załączeniu uprzejmie przesyłam
odpowiedź .

Anna Ostałowska

p.o. Sekretarza Sadowego

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Otwocku z siedzibą przy
ul Armii Krajowej 2, Otwock. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona
wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z niniejszej
wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru
danych Administratora.
Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo
na stronie Sądu pod adresem: <http://www.otwock.sr.gov.pl>
www.otwock.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie
powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Dziękujemy.

Sąd Rejonowy w Otwocku

Załączniki

Pobierz list