Urząd Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że nie zostały przekazane
informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

--

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Monika Godowska

Pobierz list