Znak sprawy O.1431.25.2020
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów  informuje, że przed 9 maja 2020r. nie
przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej.

--

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Monika Godowska

Pobierz list