W odpowiedzi na wniosek o informację Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
informuje, że nie przekazywał danych wyborców przed 9 maja 2020r Poczcie
Polskiej S.A.

--
Pozdrawiam
Małgorzata Rohr-Miłuch
Kierownik USC w Pieńsku

Pobierz list