Uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 29 czerwca 2020r.

Danuta Budziak

Inspektor ds.administracyjnych

w Sądzie Rejonowym w Jaśle

Załączniki

Pobierz list