W odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej z dnia
23.03.2020 r. (wpływ do urzędu 26.06.2020 r.) Urząd Miasta i Gminy
Prochowice informuje, że przed 9 maja 2020 roku tj. przed wejściem w
życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku Urząd Miasta i
Gminy Prochowice *_nie przekazał danych wyborców_ Poczcie Polskiej S.A.*

Dorota Kiełb

Sekretarz Miasta i Gminy Prochowice

--
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Prochowice oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi w
zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej www.prochowice.com

Pobierz list