Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 23 czerwca 2020 r.

--
Z wyrazami szacunku,
Krystyna Matecka
Inspektor ewidencji ludności i dowodów osobistych
55-311 Kostomłoty, ul.Ślężna 2

tel.71 396 72 80
usc@kostomloty.pl

Infromuję, że Administratorem Państwa danych
osobowych jest Urząd Gminy Kostomłoty, ul.Ślężna 2,
55-311 Kostomłoty. Niniejsza wiadomość jest przeznaczona
wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać
informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem
tej wiadomości prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie
nadawcy pocztą elektroniczną pod adresem : usc@kostomloty.pl.
Proszę również o usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz nie przekazywanie
jej osobom nieupoważnionym.

Załączniki

Pobierz list