W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął za pośrednictwem platformy epuap do Urzędu Miasta Oleśnicy.

kancelaria UM Oleśnicy
Dorota Kowalska-Dwornik

Załączniki

Pobierz list