Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję, że
Urząd Miasta i Gminy w Górze (województwo dolnośląskie) nie przekazał
Poczcie Polskiej S.A. danych dotyczących wyborców z terenu Gminy Góra.

Z poważaniem

Tadeusz Otto

Sekretarz Miasta i Gminy Góra

tel. 65 544 36 05 lub 601 827 611

___________________________________

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Góry mający siedzibę
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra.
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków
Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawna
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu
do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku
pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a
także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: <mailto:inspektor.odo@gora.com.pl>
inspektor.odo@gora.com.pl lub telefonicznie 65 544 36 00. Pełna treść
klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie:
<http://www.bip.gora.com.pl> www.bip.gora.com.pl (w menu: OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH).

Załączniki

Pobierz list