---------- Forwarded message ---------
Od: Magdalena Pawlik - UM Żarów <m.pawlik@um.zarow.pl>
Date: wt., 18 sie 2020 o 15:05
Subject: odpowiedź na wniosek
To: Sieć Obywatelska Watchdog Polska <biuro@siecobywatelska.pl>

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.

--
Magdalena Pawlik
tel. 74 30 67 329

Urząd Miejski
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”)
i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w
Żarowie,
58-130 Żarów, ul. Zamkowa 2, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych
(czytaj więcej:
https://nowa.um.zarow.pl/bezpieczenstwo-w-gminie/n,65617,informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html
)

Załączniki

Pobierz list