Aby poprawić jakość pracy, zainstaluj system monitoringu i lokalizacji pojazdów. Kliknij tutaj.
Zyskaj na efektywności
Dzięki wyposażeniu pojazdów w system geolokalizacji.

Optymalizacja
czasu przejazdów

Analiza zachowania
kierowcy

Dokładny pomiar
godzin pracy
Masz prawo do dostępu, do sprostowania, do sprzeciwu oraz wyrażenia zgody, do których masz dostęp na tej stronie: Karta danych osobowych.
Otrzymujesz tę wiadomość na swój adres e-mail, ponieważ znajdujesz się na naszej liście złożonej z liderów i profesjonalistów.
ASCPM - 5 Avenue du Général de Gaulle - Saint Mandé - France - R.C.S. 814 073 060 CRETEIL
Kliknij ten link aby zatrzymać otrzymywanie wiadomości pod tym adresem Geolokalizacja Pojazdow.