Urząd Gminy Pakosław udziela odpowiedzi dot.cyfryzacji w Urzędzie:

> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:
>
> 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd
mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
> a) Załatwianie
spraw za pośrednictwem ePuap
> b) Załatwianie spraw za pośrednictwem
innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub
podpisem cyfrowym
> c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja
jest zapewniona w autorski sposób.
> d) Zwykłym mailem
> e) Inny sposób

>
> 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
> a) Prawie
wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
> b) Większość usług urzędu
jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki
w urzędzie (od 50 do 75%)
> c) Duża część usług urzędu jest już możliwa
do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25
do poniżej 50%)
> d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do
realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej
25% usług)
> e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
>

> 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
> a) Tak
> b) Nie
>
c) Trudno powiedzieć
>
> 4. Jakie problemy napotykają Państwo w
transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
>

> a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do
zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
transformacją.
> b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już
rozwiązań
> c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji -
wysoki koszt zatrudnienia informatyka - co powoduje braki w
zatrudnieniu, zakup sprzętu, oprogramowania
> d) Problemy z dostępną na
rynku ofertą komercyjną lub państwową
> e) Inne, jakie?
>
> 5. Czy
uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
> a) Tak, i
wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
> b) Tak, ale mają
Państwo obawy czy to wystarczy
> c) Nie, nie ma takiej potrzeby -
większość rozwiązań już jest wdrożona
> d) Nie, choć byłaby taka
potrzeba
> e) Inne, jakie.
>
> Właściwe odpowiedzi zostały
podkreślone.
>
> B. Konopka