To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<korczew_gmina@wp.pl> o 28.09.2020 07:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o29.09.2020 10:19

Pobierz list