Witam.

W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28
września 2020 r. informuję co następuje:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi):
Odpowiedź:
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej
50%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak (korespondencja przychodząca, dekretacja)

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

Pozdrawiam,
Marcin Maj

----------------------------------------------------------------
Łoniów 56
27-670 Łoniów
E-mail: admin@loniow.pl
Tel.: +48 15 866 91 03 wew. 29
www.loniow.pl
----------------------------------------------------------------

Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla
adresata lub upoważnionego pośrednika. Jeżeli otrzymali Państwo ten email
przez pomyłkę, prosimy o jego trwałe usunięcie oraz powiadomienie nadawcy o
zaistniałej sytuacji. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
dostępne korespondencyjnie oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łoniów. Kontakt z
inspektorem ochrony danych pod adresem: iodo@loniow.pl.
-----Oryginalna wiadomość-----