Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej .

Z poważaniem

Halina Oleszczak
Główny specjalista ds. administracji
Sądu Okręgowego w Zamościu

Załączniki

Pobierz list