Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11
sierpnia 2017 r.
w załączniku przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w
Lublinie z dnia 25 sierpnia 2017 r.
z żądanymi dokumentami.

_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.__
___
Z poważaniem,/
Iwona Winiarczyk/
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

Załączniki

Pobierz list