W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 25.08.2017 roku nr A.484-22/17/IP.

Renata Gryl
Kierownik O/Administracyjnego
SR w Myszkowie
34 315 98 10

Załączniki

Pobierz list