Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący
cyfryzacji gmin, informuję:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePUAP
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym_
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
_d) Zwykłym mailem_
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
_d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)_
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
_c) Trudno powiedzieć – funkcjonuje eKancelaria_

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
_e) Inne, jakie? – podwójna praca związana z przekształceniem
dokumentacji papierowej w wersję cyfrową_

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
_b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy_
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

--
/Z poważaniem/
/Agnieszka Zajączkowska/
--
HerbAgnieszka Zajączkowska
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno
tel. 542886227; www.uglipno.pl

/Ochrona danych osobowych jest priorytetem Gminy Lipno. Dane osobowe w
serwisach internetowych Gminy Lipno są przetwarzane zgodnie z Polityką
prywatności zamieszczoną na stronie internetowej www.uglipno.pl/

Załączniki

  • gmina_Lipno-herb-112x130.png (nieskanowany) Skanuj
  • KLAUZULA_INFORMACYJNA.docx (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list