Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Gminy Mokobody z dnia 28.09.2020 r. (data wpływu 28.09.2020 r.) informuję jak w załączniku.

Z poważaniem

Joanna Krupa

stanowisko obsługi sekretariatu i spraw organizacyjnych

Urzędu Gminy Mokobody

Plac Chreptowicza 25

08-124 Mokobody

tel. 25 641-13-15

www.mokobody.pl

Załączniki

  • image001_4EPAA41.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej_zuaRkCo.docx (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list