W załączeniu uprzejmie przesyłam Informację publiczną udzieloną odnośnie wniosku z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Z poważaniem
Małgorzata Greczyło

Z-ca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Oławie
ul. 11 Listopada 12
55-200 Oława
e-mail: malgorzata.greczylo@olawa.sr.gov.pl<mailto:malgorzata.greczylo@olawa.sr.gov.pl>
tel. 71 74 99 400
fax: 71 74 99 401

Załączniki

Pobierz list