Dzień Dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
28.09.2020 r., przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi Wójta Gminy Uście
Gorlickie.

Pozostając w poważaniu

Jadwiga Jagieła - Maczuga

Podinspektor

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

Urząd Gminy Uście Gorlickie

38-315 Uście Gorlickie 80

tel. 18 351 60 41 wew. 37

e-mail: gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl

Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach prowadzonej
korespondencji jest Urząd Gminy Uście Gorlickie; Uście Gorlickie 80; 38 -
315.

Z ADO można się kontaktować: telefonicznie pod numerem: 18 351 60 41,
listownie, na adres: Uście Gorlickie 80; 38 - 315 lub za pośrednictwem
poczty e - mail, na adres: sekretariat@usciegorlickie.pl
<mailto:sekretariat@usciegorlickie.pl> Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu
do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych,
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych
("prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania
danych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych. Aby sprawdzić pełną
informację w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
proszę kliknąć tutaj
<http://www.usciegorlickie.pl/klauzula-informacyjna-rodo2>

Załączniki

  • skan_odpowiedzi.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list