Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi informacji publicznej z dnia 28.09.2020 r.

1. Odpowiedź a i b (Gminny System Komunikacji Online)

2. Odpowiedź c

3. Odpowiedź a

4. Odpowiedź c

5. Odpowiedź c

Z poważaniem

Jakub Marek

Gmina Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1

39 - 450 Baranów Sandomierski

Tel/fax 15 811 85 81 wew.131/15 811 85 82

e-mail: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}

KLAUZULA INFORMACYJNA- Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione jej wykorzystanie, dalsze przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub
podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
zawiadomienie nadawcy i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie
jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Załączniki

  • image001.gif
  • image002_AM9vikb.jpg