Dzień Dobry ,

w odpowiedzi na przesłany drogą elektroniczną w dniu 28 września 2020 r.
wniosek o udostępnienie informacji publicznej, działając na podstawie art.
10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), poniżej przedstawiam
informacje w zakresie objętym wnioskiem:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
b) Nie

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

Z poważaniem,

Marta Izdebska

Inspektor ds. kadr i płac

Urząd Gminy Wojcieszków

tel. 25 755 42 01

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają
ochronie prawnej. Jeżeli nie jesteście Państwo zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości informujemy, iż jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych
związanych z niniejszą korespondencją jest Wójt Gminy Wojcieszków, ul.
Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków. Z powołanym w Urzędzie Inspektorem Ochrony
Danych możecie się Państwo skontaktować pod adresem: <mailto:iod@pcat.pl>
iod@pcat.pl . Wszelkie informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania
znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem:
<https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Zal._nr_4_do_PBDO_-_Kla
uzula_informacyjna_pelna_Urzad_Gminy_Wojcieszkow.pdf>
https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zal._nr_4_do_PBDO_-_Kla
uzula_informacyjna_pelna_Urzad_Gminy_Wojcieszkow.pdf

odpowiedź wysłano na błędny adres
Pobierz list