WO.1431.17.2020.PM

Szanowni Państwo!

Państwa wniosek wpłynął na skrzynkę slubice@slubice.pl 28.09.2020 i
został zarejestrowany w rejestrze pism przychodzących pod numerem 18590.

Poniżej wnioskowane informacje:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom?
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym - slubice.eboi.pl
c) Zwykłym mailem
d) aplikacja mobilna - możliwość wysyłania zgłoszeń ze zdjęciami
e) strona internetowa - możliwość zgłaszania interwencji
f) usługa potwierdzania profili zaufanych

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
Należ jednak zauważyć, że ilościowo (ogółem wszystkie sprawy razy ilość
obywateli je załatwiających) ta ilość jest mniejsza. Wynika to ze
specyfiki niektórych usług. Szczególnie usług dotyczących stanu
cywilnego i spraw obywatelskich. Przykładowo: dowód osobisty można
odebrać tylko osobiście, a wydany elektronicznie akt stanu cywilnego nie
jest jeszcze honorowany w wielu instytucjach.

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
Tak, posiadamy i korzystamy z programu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
Nie, choć byłaby taka potrzeba

Podmiot udostępniający informację publiczną: Gmina Słubice;
Dane osoby, która wytworzyła informację publiczną:
Paweł Misztak, Gł. Spec ds. informatyzacji,
Dane osoby, która udostępniła informację publiczną:
Paweł Misztak, Gł. Spec ds. informatyzacji,
Data udostępnienia informacji publicznej: 01.10.2020