Odpowiadając na Państwa wniosek, Wójt Gminy Skórzec w załączeniu przesyła odpowiedz.

Pozdrawiam

Kamińska Anna

Sekretarz Gminy

Załączniki

Pobierz list