Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
przesyłam odpowiedzi:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
b) Nie

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

--
Z poważaniem
Michał Przybylski
Urząd Gminy Brzuze

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzuze, adres
kontaktowy: Urząd Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze. Administrator
danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail: iod@brzuze.pl lub pisemnie na adres
kontaktowy administratora. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Szczegółowe informacje na
temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych dostępne są w siedzibie i
na stronie www Administratora danych. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Wójt Gminy Brzuze, adres kontaktowy: Urząd Gminy Brzuze,
Brzuze 62, 87-517 Brzuze. Administrator danych wyznaczył Inspektora
ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:
iod@brzuze.pl lub pisemnie na adres kontaktowy administratora. Pani/Pana
dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - RODO). Szczegółowe informacje na temat sposobu
przetwarzania Pani/Pana danych dostępne są w siedzibie i na stronie www
Administratora danych.

W dniu 2020-09-28 o 08:03, Gmina Brzuze pisze:

Pobierz list