URZĄD GMINY STRZELCE, PRZESYŁA W ZAŁĄCZENIU ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z DNIA 28.09.2020 r. (DATA WPŁYWU

Załączniki

Pobierz list