W nawiązaniu do e maila z dnia 28 września przesyłam  poniżej odpowiedz 
na dany wniosek.

_Poprawne odpowiedzi zostały przez nas pogrubione. __
_

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
a*) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap*
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
*d) Zwykłym mailem*
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a*) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)*
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
*a) Tak*
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

*a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.**
**b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań*
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a*) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany*
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

--
Urząd Gminy Tuczępy
Katarzyna Muszyńska
tel. 41 35-33-135