Dzień dobry

W załączeniu przesyłam Państwu skan udzielonej informacji publicznej,
dotyczącej Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej, przesłanej do
nas pocztą elektroniczną w dniu 29.09.2020 r.

Pozdrawiam

Paweł Góra

Urząd Miasta Chełmna

tel. 56 677 17 53

mobile: 515 275 345

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO ze szczególną
starannością. Dane osobowe wykorzystywane są w celu kontaktu z Panią/Panem.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna,
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, adres e-mail:
<mailto:biuro_informacji@chelmno.pl> biuro_informacji@chelmno.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej:
<mailto:iod.um@chelmno.pl> iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora z dopiskiem IOD. Szczegółowa informacja dotycząca
przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie:
<http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1669&bip_id=7168>
http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1669&bip_id=7168

P Chroń środowisko - zastanów się czy wydrukowanie tego e-maila jest
naprawde konieczne.
Please consider the environment before printing this email.

Załączniki

  • OR.1431.37.2020.PG.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list