W odpowiedzi na informację publiczną:

Ad 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

Zwykłym mailem

Ad 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

Ad 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

Tak

Ad 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy

Pozdrawiam

Wojciech Warkocz

Urząd Miasta Bochnia

Załączniki

  • image001_FwdLv3g.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list