Odpowiadam na prośbę o udostępnienie informacji publicznej.

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

b) Nie

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

--
mgr Sylwia Rygielska
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Pakości
ul.Rynek 4
88-170 Pakość
www.pakosc.pl

tel. 52 56 66 087,fax 52 56 66 075
e-mail:s.rygielska@pakosc.pl