Dzień dobry,

poniżej przekazuje się odpowiedź na wniosek udostępnienie informacji
publicznej.

z poważaniem

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Bobowej

Ad1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom?

- załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
- zwykłym mailem

Ad2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

- duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

Ad3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

- tak

Ad4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?

- problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

Ad5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
- tak, ale mamy obawy czy to wystarczy

Pobierz list