W nawiązaniu do pisma z dnia 28 września 2020 r. o udostępnieniu
informacji publicznej, Urząd Gminy Zbuczyn przesyła odpowiedź na pytania
(wytłuszczone i podkreślone)

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: FW: Cyfryzacja gmin
Data: Tue, 6 Oct 2020 10:47:38 +0200
Nadawca: Urząd Gminy Zbuczyn <{{ email }}>
Adresat: 'Paweł Wiśniewski' <{{ email }}>

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)

_*a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap*_
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
_*d) Zwykłym mailem*_
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
_*c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)*_
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

a) Tak
_*b) Nie*_
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
_*c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji*_
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
_*b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy*_
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Załączniki

  • mailug.jpg