Dzień dobry,
W nawiązaniu do wniosku z dnia 28 września br. o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam odpowiedzi do ankiety.

Ad. 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
Odpowiedź: a), b), d)

Ad. 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Odpowiedź: d)

Ad. 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
Odpowiedź: a)

Ad. 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
Odpowiedź: a)

Ad. 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
Odpowiedź: b)

Tadeusz Wielanowski
Zastępca Wójta

--
Urząd Gminy Wyszki
17-132 Wyszki
ul. Piórkowska 2
tel. 857305890
fax 857305899