Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

z poważaniem

Bożena Baran

--

Herb Oświęcim

*Bożena Baran*
Naczelnik
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
bozena.baran@um.oswiecim.pl
tel.338429122

Informacja zawarta w tym e-mailu jest poufna i objęta tajemnicą zawodową.

Jeżeli e-mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę
o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z
prowadzoną korespondencją jest Prezydent Miasta Oświęcim z siedzibą w
Oświęcimiu (32-600) przy ul. Zaborskiej 2.Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia
korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Informacje o zasadach
przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są w
klauzuli informacyjnej w zakładce „ochrona danych osobowych” na stronie
http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6322/dokument/6158 lub na stronie
https://oswiecim.pl/ochrona-danych-osobowych/.

Załączniki

  • herb_oEYMUno.png (nieskanowany) Skanuj
  • Odpowiedź_na_wniosek_z_dnia_28.09.2020r._informacja_publiczna_1.odt ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Odpowiedź_na_wniosek_z_dnia_28.09.2020r._informacja_publiczna_1.odt.XADES (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list