Dokumenty: INF.KW-00053/20
Znak sprawy: INF.1431.7.2020
Rej. koresp. wych.: kwe-000256/20
Wysłane przez: Marcin Raś
Tel. służbowy: 74 8328 753
Fax: 74 833 58 38
Miejsce urzędowania: pl. Wolności 1, pok. 14

-------- Wiadomość oryginalna --------

INF.1431.7.2020 Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • weryfikacja_2WeWzkT.xsl
  • Odpowiedz_na_wniosek_Watchdog_Polska.pdf