Dzień dobry,

poniżej przesyłam odpowiedzi do wniosku o udostępnianie danych
publicznych. W przypadku dalszych pytań zapraszam do kontaktu.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

 Z poważaniem,

*Jan Sroka*

*Urząd Gminy w Osjakowie*
98-320 Osjaków, ul.Targowa 26

*tel.:* 43 842 33 91 wew. 22
*kom.:* +48 531 168 997

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osjaków. Dane
przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do
dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej
informacji znajdziesz na stronie osjakow.bip.net.pl
<www.osjakow.bip.net.pl> lub klikając link
<http://www.osjakow.bip.net.pl/?c=647>

Treść tej wiadomości zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla
adresata. Udostępnianie, ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie bądź
powoływanie się na jakikolwiek jej fragment jest zabronione. W razie
przypadkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o powiadomienie o tym
nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.