W załączeniu odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z
dnia 28 września 2020 roku ws. cyfryzacji gminy Szczekociny

--
Robert Dzienniak
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
42-445 Szczekociny
ul. Senatorska 2

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119
z 04.05.2016) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
42-445 Szczekociny
ul. Senatorska 2
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Sławomir Kozieł
e-mail: {{ email }}
3.Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem:
http://www.szczekociny.pl/art,88,rodo.html

Załączniki

  • Informacja_Publiczna.pdf