> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
>
> 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
> wybór kilku odpowiedzi)
> a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
> b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
> podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
> c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
> autorski sposób.
> d) Zwykłym mailem
> e) Inny sposób

a, b, c

>
> 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
> Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
> a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
> mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
> b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
> się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
> c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
> się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
> d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
> pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
> e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
>

c

> 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
> funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
> a) Tak
> b) Nie
> c) Trudno powiedzieć

a

> 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
> (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
>
> a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
> wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
> b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
> c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
> d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
> e) Inne, jakie?
>

b, d

> 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
> transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
> a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
> b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
> c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
> d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
> e) Inne, jakie.

b

Pozdrawiam,
Tomasz Majewski, Urząd Gminy w Rzekuniu