Gołdap,01 września 2017 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Panowie: Bartosz Wilk, Szymon Osowski

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
24.08.2017 r. (data wpływu 25.08.2017) przesłany pocztą elektroniczną,
uprzejmie informujemy, że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz
niezbędnych do ustalenia, czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w
szczególności, czy mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a jeśli tak, to czy
zachodzą negatywne przesłanki udostępnienia informacji publicznej. W
konsekwencji ustosunkowanie się do wniosku na obecnym etapie nie jest
jeszcze możliwe, a wszechstronna jego analiza wymaga skorzystania z
uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.

W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku
po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż
do dnia 25.10.2017 r.

Paweł Redziński

Nadleśnictwo Gołdap

ul. 1Maja 33

19-500 Gołdap

kom.510 258 333