W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
28.09.2020 r. zarejestrowana pod nr S.1431.44.2020 informuję poniżej:
Ad. 1 a), d)
Ad. 2 d)
Ad. 3 a)
Ad. 4 a), b)
Ad. 5 b)

Z poważaniem
Joanna Jędrzejewska
Sekretarz Gminy

Pobierz list