W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Gminy Sabnie

Ul. Główna 73,08-331 Sabnie

Tel. (25) 787 41 90 fax (25) 787 42 49

Załączniki